Skryje, Brno - venkov

Průmyslově-skladovací areál

rozloha 23 153 m² 

Video prohlídka areálu

Vlastní studna

Trafo stanice

Přístup pro nákladní automobily

Dobrá dojezdová vzdálenost

Klidná lokalita

Široké využití

 

Průmyslově-skladovací areál

Prodej oploceného komerčního areálu o velikosti 23 153m2 . Na pozemku se nachází soubor budov sloužících jako sklady, kanceláře, tkalcovna a vzorkovna. Areál se nachází mimo obec a je dostupný po zpevněné komunikaci, možno vjíždět i kamiony. Objekt disponuje rampou k vykládce z kamionu přímo do haly.

Administrativní zázemí je umístěno u vjezdu do areálu a je to jedna ze dvou původních budov stále nesoucí prvky architekta Bohuslava Fuchse. Naleznete zde kanceláře, vrátnici, zasedací místnost, toalety, kuchyňku a dále navazující kotelnu a skladovací prostory.

Nemovitost je vhodná po úpravách, např. jako sídlo firmy, kancelářský komplex se skladem, výroba, autoservis.  Je zde vhodná rekonstrukce dle představ nového vlastníka. Po změně územního plánu je možné zde vybudovat například senior vesničku, muzeum Bohuslava Fuchse, ....

Historie

Areál sloužil jako zázemí textilní výroby po mnoho let.  Tradice textilní výroby ve Skryjích sahají do roku 1939 a navazují na činnost společnosti Magazín Aka. Tu založili bratři Bohuslav a Augustin Fuchsové koncem roku 1932 jako rodinný podnik, jehož cílem bylo navrhovat a vyrábět umělecké předměty, bytové doplňky a textilie v souladu se soudobou architektonickou tvorbou. Rozhodující úlohu při navrhování textilií sehrála paní Drahomíra Fuchsová, manželka pana Bohuslava Fuchse, a po zavedení výroby ve vlastních dílnách od roku 1936 v Brně a po roce 1939 ve Skryjích i malíř František Kaláb.

V roce 1948 postihlo podnik zestátnění a byl začleněn do národního podniku MONA Ústí nad Orlicí. V roce 1965 byla provedena reorganizace v Československu a závod Skryje byl začleněn do státního podniku Bytex. Přes krátké období ve státním podniku ARANA Lomnice u Tišnova ( od 1990 ) byl závod l.5.1992 osamostatněn jako akciová společnost Arka Skryje. 

Letecké záběry

ÚP, hranice pozemku

ÚP Skyje

Plochy výroby a skladování (VP)

Stabilizované plochy
- areál textilní výroby

Hlavní využití:
- stavby pro výrobu, skladování

Přípustné využití:
- zařízení výroby, výrobní objekty, sklady, skladové plochy a doplňující služby
- stavby a zařízení pro distribuční a logistickou činnost
- administrativní budovy
- zařízení pro občerstvení a stravování zaměstnanců
- sociální zařízení a šatny pro zaměstnance
- stavby technické vybavenosti
- stavby pro civilní obranu
- komunikace a parkovací plochy pro potřebu daného území
- plochy zeleně izolační i okrasné

Podmíněně přípustné využití:
- maloobchodní prodejny prodávající produkty zde vyráběné
- výrobní služby, autoopravny, objekty pro autodopravu
- sběrné dvory na třídění tuhého komunálního odpadu

Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným
využitím

Podmínky využití území:
- na plochách výroby budou průběžně realizována opatření k zlepšování hygienických
podmínek ve vztahu k životnímu prostředí v obci

Podmínky prostorového uspořádání:
- výšková hladina zástavby bude mít max. výšku 12 m nad rostlým terénem
- provozní celky budou odděleny zelení
- koeficient zastavění pozemku bude max. 0,6

Zdroj: https://www.obecskryje.cz/www/obecskryje/fs/1-up-skryje.pdf a KN

ÚP Horní Loučky

Plochy pro smíšenou výrobu

Jsou určeny pro zařízení nezatěžující lehké výroby, obchodu a skladů s přípustnou možností bydlení provozovatele či správce ve vymezeném sektoru plochy, resp. v integrovaném objektu. Jsou tvořeny stávajícími plochami uvedeného charakteru, umístěnými v souladu s koncepcí ÚP Horní Loučky a plochami touto dokumentací navrženými.

Lokalita, využitelná dle návrhu ÚP:

areál střediska ARKA v osadě Vrbka, plocha  3ha,  podmínky  maximální výšková hladina 1+ ** / poznámka revitalizace areálu

Legenda: ** = ve vyznačené lokalitě je uvedená limitní maximální výšková hladina zástavby platná, neurčí-li územní
studie, nebo regulační plán jinak při vymezení podmínek pro zástavbu. 1, 2, = počet nadzemních podlaží; + = možností využití podkroví v 1 úrovni), 2

Zdroj: http://www.tisnov.cz/sites/default/files/dokumenty/dokumenty_mesta/upd/horni_loucky/up/text/text_up.pdf a KN

ÚP Tišnovská Nová Ves

Plochy výroby a skladování - lehký prmysl (VL)
 
Hlavní využití:
- umisťování staveb a zařízení lehkého průmyslu a skladů, kdy negativní vliv činností nad příslušnou míru nepřekračuje hranici vymezené plochy
 
Přípustné:
- pozemky pro výrobu a skladování, související administrativu, pozemky dopravní a technické infrastruktury, fotovoltaické panely, pozemky sídelní zeleně
 
Podmíněně přípustné:
- stavby, zařízení a jiné aktivity za podmínky, že neomezující hlavní využití plochy a nepřekračující rámec využití plochy.
Případné závodní stravování, působení závodního lékaře i bydlení majitele či správce zařízení je možné, za podmínky, že tyto činnosti nebudou rušeny nad přípustnou míru.
 
Nepřípustné:
- aktivity, které by omezovaly či jinak narušovaly hlavní využití, výroba se silným dopadem na životní prostředí
 
Prostorové uspořádání:
- stabilizovaná území - nezvyšovat koeficient zastavěné ploch. Jiná omezení se neurčují
- plochy změn - nejsou navrženy
Zdroj: http://www.tisnov.cz/sites/default/files/dokumenty/dokumenty_mesta/upd/tisnovska_nova_ves/up/text/text_up_text_oduvodneni_up.pdf a KN

Administrativní budova, sklad a garáže

Tkalcovna, správní budova

Ostatní budovy a okolí

Kupní cena

0

Prodej je možný formou nájmu. Cena je vč. provize a právního servisu

Energetická náročnost budovy

Energetická třída: G

Štítek nebyl dodán a proto uvádíme třídu G.

KONTAKTUJTE REALITNÍHO MAKLÉŘE

V případě jakýchkoliv dotazů nebo domluvení osobní prohlídky mne neváhejte kontaktovat Alena Homolová ERA Point Brno.

 

ERA Point Brno - Alena Homolová

tel. číslo: +420 602 183 033
email: alena.homolova@era-reality.cz

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Podnikatel:

Alena Homolová Realitní makléřka Langrova 29 Brno - Slatina 629 00 IČ: 07000936

Více informací

Obchodní společnost

ERA Point Brno Property Experts s.r.o. Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 03597547

Více informací o kanceláři

Zásady ochrany osobních údajů

Zobrazit zásady o ochraně osobních údajů.

Zásady

Odebírat novinky

Klikněte pro přihlášení odběru novinek z realitního blogu či nové nabídky k prodeji.

Přihlásit odběr